รายละเอียดประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวนหลายอัตรา สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวะศึกษา ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแรง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มีนาคม 2562 (ในเวลาราชการ) รายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ http://hr.vec.go.th/Portals/45/11_03_2562_01_1.pdf