แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน (2561)

฿395.00฿605.00

รูปแบบการสั่งชื้อ   ฟรีค่าจัดส่ง

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)

02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน (2561)

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน (2561) สำหรับสอบเข้าบรรจุเข้าทำงานราชการในหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน มีสารบัญ และเลขหน้าระบุอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมเฉลยข้อสอบท้ายบท เรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @xoj121n

ายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน 

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน

 • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 • สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 • การเขียนรายงานการประชุม

 • สรุปนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 • นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย

 • นโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาชุมชน

 • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

 • แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544

 • แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544

 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 • แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 •  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

 •  แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

 • สรุปสาระสำคัญ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 • สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ เหตุการณ์ปัจจุบัน

 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 •  

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 094-2511063 / 085-5655395 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

, ,

แนวข้อสอบ ตำแหน่งอื่น ๆ